Akcja Caritas - "Tak chcę pomagać".

Do Caritas Diecezji Radomskiej coraz częściej docierają rodzice ciężko chorych dzieci. Nie brakuje też dorosłych.
Choroby i stałe defekty słuchu i wzroku, choroby narządów ruchu, ciężkie poparzenia, a nade wszystko choroby nietypowe, nie wpisane w rejestr refundacji NFZ, wymagają zaangażowania dużych środków. Czasem nie potrafimy właściwie pomóc, mamy niedosyt wynikający z baraku środków. Dlatego bardzo prosimy nie zlekceważcie naszej prośby.

Caritas inauguruje akcję "5" WIELKI ZŁOTY PIENIĄDZ NADZIEI. To fundusz, z którego 100 % pozyskanych środków trafi do potrzebujących. Długofalową akcje proponujemy wszystkim ludziom wrażliwym na los najsłabszych spośród nas.
UFAMY, ŻE KAŻDY KTO MA STAŁE DOCHODY MOŻE BYĆ DARCZYŃCĄ.

Jak zostać uczestnikiem naszej akcji:
1) Podjąć decyzję: "Tak chcę pomagać"
2) Zadeklarować: Wpłacam co miesiąc 5,- /lub wielokrotność/ na podane konto.
3) Złożyć stałe zlecenie w swoim banku.

To wszystko. Łatwe i proste, powstanie fundusz, a dobro jakie razem poczynimy będzie radością wielu.

Nr Konta: 09 1240 3259 1111 0010 0738 7983

Z braterskim pozdrowieniem
Ks. Grzegorz Wójcik
Ks. Robert Kowalskia href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML