Rekolekcje adwentowe w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach

13 – 16 grudnia 2018 r.


13.XII. (czwartek)
6.30 – Roraty
9.00 – Msza św. z nauką ogólną
17.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.00 – spotkanie z młodzieżą: gimnazjum, szkoła średnia, pracujący

14.XII. (piątek)
6.30 – Roraty
9.00 – Msza św. z nauką dla osób starszych
17.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką dla małżonków i rodziców
19.00 – spotkanie z młodzieżą: gimnazjum, szkoła średnia, pracujący

15.XII. (sobota) – dzień spowiedzi rekolekcyjnej
6.30 – Roraty
9.00 – Msza św. z nauką ogólną
Spowiedź: od 8.30 do 11.30 oraz od 16.30 do 18.00
17.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką ogólną

16.XII. (niedziela) – zakończenie rekolekcji
7.00 – Msza św. z nauką ogólną
8.00 – Msza św. z nauką ogólną
9.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży
11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
12.30 – Msza św. z nauką ogólną
17.15 – Nabożeństwo niedzielne
18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Rekolekcje poprowadzi: ks. dr Lech Gralak, założyciel i kierownik zespołu ORATORIUMPomóżmy Mai

Maja Grabarczyk (ur. 5 stycznia 2018 r.) ma poważną wadę serca oraz wadę genetyczną. Musi być pod stałą opieką lekarską (kardiolog, neurolog, endokrynolog, laryngolog, okulista, neonatolog).

Została zakwalifikowana do leczenia operacyjnego wrodzonej wady serca w Klinice Uniwersyteckiej w Munster (prof. Edward Malec). To wszystko wiąże się z bardzo dużymi kosztami. Dlatego rodzice zwracają się o pomoc w leczeniu swojego dziecka.

W tą niedzielę (9 grudnia) Państwo Grabarczykowie będą prowadzić zbiórkę przed naszym kościołem. Z góry dziękują za wszelkie gesty dobroci.
ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW 16 grudnia 2018 r.

Niedziela, 16 grudnia 2018 r.
Wyższe Seminarium Duchowne w RadomiuPromieniowanie Ojcostwa
Prowadzi: ks. Dariusz Kowalczyk
Prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

10.00 – Rozpoczęcie w Kaplicy WSD – Duchu Święty Przyjdź
Nabożeństwo pokutne, adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość przystąpienie do Sakramentu Pokuty i Pojednania
11.25 - Zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu
11.25 – 11.45 – Kawa, herbata (refektarz)
11.45 – 12.30 – Konferencja (Aula św. Jana Pawła II)
12.40 – Msza Święta z homilią. Przewodniczy bp Piotr Turzyński (Kaplica WSD)
13.40 – Wspólny posiłek (refektarz)Edykt Ks. Biskupa Henryka Tomasika

E D Y K T
W dniu 18 sierpnia 1976 r., w radomskim szpitalu w Krychnowicach, zmarł Ks. Roman Kotlarz, Męczennik Radomskiego Czerwca 1976 r.


Ks. Roman Kotlarz urodził się 17 października 1928 r. w Koniemłotach na terenie diecezji sandomierskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 maja 1954 r. z rąk Biskupa Sandomierskiego Jana Kantego Lorka. Jako wikariusz posługiwał w parafiach: Szydłowiec, Żarnów, Koprzywnica, Mirzec, Kunów i Słupia Nowa. Jedynym jego probostwem była parafia Pelagów, gdzie posługiwał w latach 1961-1976. Było to ostatnie miejsce jego pracy kapłań-skiej. Do jego obowiązków należała też posługa kapelana szpitala psychiatrycznego w Krychnowicach. Za swoją gorliwość duszpasterską oraz bezkompromisową postawę był poddawany licznym represjom ze strony komunistycznych władz reżimowych.

Dnia 25 czerwca 1976 r. w Radomiu z powodu drastycznych podwyżek cen żywności rozpoczęły się strajki i doszło do zamieszek. Robotnicy wyszli na ulicę. Ks. Roman Kotlarz dołączył do protestujących, przeszedł z nimi ulicami miasta i ze schodów kościoła pw. Świętej Trójcy pobłogosławił ich. Po tych wydarzeniach bronił uwięzionych robotników. Za taką postawę był represjonowany i bity. Do domu Ks. Romana Kotlarza kilkakrotnie przyjeżdżali „tajemniczy osobnicy”, którzy okrutnie go bili. Nie brakuje relacji opisujących, w jakim stanie znajdował się on po tych „wizytach”. W wyniku szykan i pobicia zemdlał podczas sprawowania Mszy Świętej. Został następnie przewieziony do szpitala i tam zmarł. Na podstawie materiałów zgromadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej można stwierdzić, że działania represyjne wobec Ks. Romana Kotlarza prowadziła samodzielna grupa „D” – zakonspirowana komórka operacyjna Służby Bezpieczeństwa, która zajmowała się dezintegracją Kościoła katolickiego w Polsce. Świadomość męczeńskiej śmierci Ks. Romana Kotlarza jest bardzo żywa w wielu środowiskach, wśród osób duchownych i świeckich. Jest zestawiana z męczeń-ską śmiercią Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Wspominał o niej również św. Jan Paweł II na ra-domskim lotnisku 4 czerwca 1991 r.

Na prośbę Postulatora sprawy – wyrażoną pismem z dnia 3 maja 2018 r. – uwzględniając materiały zebrane przez historyków, po wysłuchaniu opinii Rady Kapłańskiej oraz Kolegium Księży Dziekanów, zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego (Sanctorum Mater, art. 41-42), zwróciłem się – pismem z dnia 23 maja 2018 r. – do Konferencji Episkopatu Polski o opinię w sprawie stosowności rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Ks. Romana Kotlarza. Po otrzymaniu pozytywnej opinii zawartej w piśmie z dnia 18 czerwca 2018 r. (SEP - D 6.3-42), w myśl przepisów prawa (Sanctorum Mater, art. 45-46), poprosiłem Kongregację Spraw Kanonizacyjnych o sprawdzenie, czy ze strony Stolicy Apostolskiej nie ma przeszkód, aby rozpocząć wspomniany proces. Pozytywną odpowiedź na przedłożoną prośbę otrzymałem pismem z dnia 26 października 2018 r. (Prot. N. 3411-1/18).

W związku z powyższym postanawiam rozpocząć proces beatyfikacyjny Ks. Romana Kotlarza, który jest ofiarą działań wynikających „z nienawiści do wiary” (in odium Fidei). Dlatego też dnia 1 grudnia 2018 r. w katedrze radomskiej będzie celebrowana Msza Święta w intencji beatyfikacji i kanonizacji Ks. Romana Kotlarza. Po Eucharystii rozpocznie się pierwsza uroczysta sesja otwierająca proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny. Na powyższe uroczy-stości serdecznie wszystkich zapraszam.

Zwracam się również z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma, pamiątki, zdjęcia lub wiadomości w przedłożonej sprawie, zarówno pozy-tywne jak i negatywne, aby zechcieli przekazać je do Biura Postulacji mieszczącego się w Kurii Diecezji Radomskiej (ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom), do dnia 31 maja 2019 r.
Ponadto proszę o osobistą modlitwę w intencji beatyfikacji Ks. Romana Kotlarza. Niech świadectwo życia i męczeńskiej śmierci ofiarnego Kapłana stanie się inspiracją do odważnego wyznawania wiary i zaangażowania w sprawy drugiego człowieka.

To wszystko niech dokona się na większa chwałę Bożą.

Ks.Henryk Tomasik
Biskup Radomski
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Przy Kurii Diecezji Radomskiej funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko”.

Jej celem jest pomoc w przezwyciężaniu kryzysów małżeńskich i odbudowanie małżeństwa zagrożonego rozbiciem. Pracujący w niej specjaliści (duszpasterz rodzin, psycholog, prawnicy, doradca życia rodzinnego, pedagog) służą pomocą w ratowaniu małżeństw przeżywających trudności.

Dzięki ich pomocy w ciągu 10 lat funkcjonowania Poradni udało się uratować wiele małżeństw.
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00. Dane kontaktowe Poradni: tel. 48 383 66 52; e-mail: spr@radom.opoka.org.plŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza na bezpłatne badania cytologiczne dedykowane kobietom w wieku 25-59 lat (wykonujemy co 3 lata) oraz badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat (powtarzamy co 2 lata).

Dla grupy minimum 5 kobiet zapewniamy bezpłatny transport do Centrum Onkologii w Kielcach.
Zapisy (również na soboty): Cytologia – tel. 609 990 033; Mammografia – tel. 607 778 888.a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML