Powakacyjny Dzień Wspólnoty

Dnia 30 sierpnia 2014 r. (sobota) odbędzie się 48. Pielgrzymka Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie.
Jest już zwyczajem w naszej diecezji, że pod koniec wakacji pielgrzymujemy do serca diecezji, jakim jest Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu. Zapraszamy wszystkich - ministrantów, schole i grupy oazowe na wspólne spotkanie, które będzie przebiegało pod hasłem „Radość Ewangelii”.

Program spotkania:
9.00 Rozpoczęcie - zawiązanie wspólnoty
9.45 Konferencja
10.15 Spotkania dla grup oazowych, scholi i ministrantów
11.30 Przygotowanie do Eucharystii
12.00 EUCHARYSTIA
13.30 Agapa (zupa dla wszystkich uczestników)
14.30 Nabożeństwo Rozesłania

Moderatorzy diecezjalni

Zaproszenie na rekolekcje do Sandomierza

ZAPRASZAMY gorąco licealistki, studentki i młodzież pracującą na rekolekcje do Sandomierza.
W rekolekcjach będzie nam towarzyszyć ks. Robert Matysiak, który pomoże nam odkryć głębię ukrytą w Pieśni nad Pieśniami.

Jeśli chcesz wraz z innymi młodymi we wspólnocie sióstr odkrywać swoje prawdziwe piękno, piękno Boga i Jego miłości oraz piękno drugiego człowieka to przyjedź.
Rekolekcje będą miały miejsce w domu Sióstr Służek NMPN w Sandomierzu na ul. Mickiewicza 7. Weź ze sobą Pismo święte i śpiwór, zgłoś swój udział telefonicznie lub mailowo u s. Anny tel. 668779257 lub e-mail: siostra-ab@wp.pl

Rekolekcje rozpoczynamy w piątek 22 sierpnia o godz. 16.00, a kończymy w niedziele 24 sierpnia po obiedzie ok. godz. 14.00. Na zgłoszenia czekamy do 20 sierpnia . Już w modlitwie powierzamy osoby i cały czas rekolekcji. Odwagi - czas dla Boga jest zawsze czasem owocnym:)

Kochająca matka zawsze trzeźwa


Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na miesiąc abstynencji - sierpień 2014
pełna treść apelu ... tutaj (dokument pdf)


Klauzula sumienia - Informacja Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP

Udzielmy poparcia działaniu obywatelskiego komitetu propagującego projekt "Ustawy o klauzuli sumienia".

Pacjent ma prawo wiedzieć, czy szpital, któremu powierza swe zdrowie i życie, hołduje zasadom moralnym odpowiadającym samemu pacjentowi.
Tak jak pracownicy służby zdrowia mają prawo odmówić uczestniczenia w czynnościach sprzecznych z ich sumieniem, tak pacjenci mają prawo wyboru placówki pod kątem odpowiadających im standardów moralnych.
Zebrano już ponad 70 000 podpisów, ale wciąż jeszcze brakuje ponad 30 000. Czas zamknięcia zbiórki podpisów pod projektem upływa dnia 30 lipca 2014 roku.

Pełen tekst proponowanej ustawy wraz z uzasadnieniem oraz informację o akcji można znaleźć na stronie internetowej: www.recezycia.pl

pełen tekst informacji Przewodniczącego Rady ds Rodziny KEP tutaj (dokument pdf)


Rekrutacja do Ochotniczych Hufców Pracy

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach zaprasza młodzież, która:
- chce uczęszczać do gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy (od klasy drugiej odbywają się praktyki w wybranym przez siebie zawodzie);
- chce uczyć się w szkole zawodowej lub uczy się w szkole zawodowej i poszukuje praktyk.

Młodzież ma szansę na zdobycie wykształcenia w następujących zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, lakiernik, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, wędliniarz, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz, monter-mechatronik.

Za pracę wszyscy uczestnicy hufca otrzymują miesięczne wynagrodzenie, a ponadto mają możliwość bezpłatnego uczestniczenia w dodatkowych zajęciach: wychowawczych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych, konkursach, zawodach, wycieczkach i innych przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych.
Hufiec dysponuje także wolnymi miejscami w internatach, w których za pobyt i żywienie młodzież nie ponosi żadnych opłat.

Szczegóły tutaj (dokument pdf)

Zaproszenie na rekolekcje - spotkania małżeńskie

Rekolekcje przeznaczone są dla wszystkich małżeństw bez względu na wiek, staż małżeński oraz skalę problemów łączących lub dzielących małżonków.
Uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. Odbywają się w domach rekolekcyjnych. Prowadzone są przez małżeństwa i kapłana.
Rozpoczynają się w piątki o godz. 17:30, a kończą w niedziele ok. godz. 15:00.

Prosimy małżonków o zgłoszenia osobiste
Terminarz tutaj (dokument pdf)
a także na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl

Audycje dla małżonków i rodziców w Radio Maryja we wtorki o 21:40 !


aktualny program na: lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2014 ... tutaj (dokument pdf)