Piesza Pielgrzymka do Kałkowa

W sobotę - 13 września - z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach wyruszy o godz. 8.30 coroczna piesza pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski - Pani Ziemi Świętokrzyskiej.
Trasa: ul. Kopalniana, al. Armii Krajowej, ul. Iłżecka, ul. Zgodna, Dziurów, Styków, las stykowski, Kałków.
W Kałkowie o godz. 15.00 powitanie w sanktuarium i następnie Msza św.

Dla osób, które nie mogą iść pieszo, będzie możliwość dojazdu autokarem. Wyjazd sprzed kościoła na „Majówce” o godz. 14.00 (koszt przejazdu w jedną stronę - 5 zł, płatne u kierowcy).
Także z Kałkowa będzie możliwość powrotu autokarem (koszt: 5 zł).

TAK – DLA POKOJU I ROZWOJU NARODÓW!
NIE DLA WOJNY I ZABIJANIA!


Słowo biskupów diecezjalnych z Jasnej Góry w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej ...
pełna treść apelu ... tutaj (dokument pdf)

Klauzula sumienia - Informacja Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP

Udzielmy poparcia działaniu obywatelskiego komitetu propagującego projekt "Ustawy o klauzuli sumienia".

Pacjent ma prawo wiedzieć, czy szpital, któremu powierza swe zdrowie i życie, hołduje zasadom moralnym odpowiadającym samemu pacjentowi.
Tak jak pracownicy służby zdrowia mają prawo odmówić uczestniczenia w czynnościach sprzecznych z ich sumieniem, tak pacjenci mają prawo wyboru placówki pod kątem odpowiadających im standardów moralnych.
Zebrano już ponad 70 000 podpisów, ale wciąż jeszcze brakuje ponad 30 000. Czas zamknięcia zbiórki podpisów pod projektem upływa dnia 30 lipca 2014 roku.

Pełen tekst proponowanej ustawy wraz z uzasadnieniem oraz informację o akcji można znaleźć na stronie internetowej: www.recezycia.pl

pełen tekst informacji Przewodniczącego Rady ds Rodziny KEP tutaj (dokument pdf)


Zaproszenie na rekolekcje - spotkania małżeńskie

Rekolekcje przeznaczone są dla wszystkich małżeństw bez względu na wiek, staż małżeński oraz skalę problemów łączących lub dzielących małżonków.
Uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. Odbywają się w domach rekolekcyjnych. Prowadzone są przez małżeństwa i kapłana.
Rozpoczynają się w piątki o godz. 17:30, a kończą w niedziele ok. godz. 15:00.

Prosimy małżonków o zgłoszenia osobiste
Terminarz tutaj (dokument pdf)
a także na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl

Audycje dla małżonków i rodziców w Radio Maryja we wtorki o 21:40 !


aktualny program na: lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2014 ... tutaj (dokument pdf)