SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI - POSZUKIWANI LIDERZY

SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI poszukują liderów do kolejnej edycji obu programów.

To właśnie Liderzy zorganizują pracę tysięcy wolontariuszy w 950 lokalizacjach w całej Polsce i sprawią, że mądra pomoc dotrze do najbardziej potrzebujących.
Lider może zyskać nie tylko satysfakcję z niesienia pomocy, ale przede wszystkim możliwość zyskania kluczowych kompetencji cenionych na rynku pracy – związanych z zarządzaniem zespołem, project managementem, organizacją eventów oraz rozwój umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i wielu innych.

Także w województwie Świętokrzyskim można zostać liderem SZLACHETNEJ PACZKI lub AKADEMII PRZYSZŁOŚCI.

Więcej informacji o możliwości zgłoszenia na www.superw.pl


Prawo do życia bez wyjątków i ochrona kobiet

Nowa sytuacja społeczno-polityczna ożywiła nadzieje wielu Polaków na objęcie ochroną życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Chodzi o objęcie prawną ochroną wszystkich dzieci, bez żadnych wyjątków. Badania sondażowe pokazały, że za prawem do życia każdego człowieka bez żadnych wyjątków opowiedziało się 80% Polaków.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia podjęła inicjatywę ustawodawczą, mającą na celu obronę życia wszystkich poczętych dzieci oraz ochronę kobiet, jako kolejne ofiary aborcji.
Zachęcam wszystkich wiernych do włączenia się w dzieło ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Serdecznie proszę o poparcie inicjatywy Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i podpisanie Apelu do Polskich Parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa.

Apel ten jest zgodny ze stanowiskiem Konferencji Episkopatu Polski wyrażonym w komunikacie z 16 kwietnia br. "Biskupi zwracają się do ludzi dobrej woli, do matek i ojców, lekarzy i położnych oraz do stanowiących prawo, aby zgodnie z sumieniem stawali na straży ludzkiego życia. Dziękując świeckim, angażującym się w ruchy, stowarzyszenia i federacje pro-life, pasterze Kościoła w Polsce proszą o solidarną współpracę w tej ważnej sprawie. Równocześnie oświadczają, że nie popierają karania kobiet, które dopuściły się aborcji. Te kwestie Kościół rozwiązuje w sakramencie pojednania, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i normami etyczno-moralnymi. (…) Należy dołożyć wszelkich starań, by wobec zamiaru przerwania ciąży, każda kobieta była otoczona wszechstronną i życzliwą opieką oraz pomocą medyczną, materialną, psychologiczną i prawną".

Jan Paweł II na Jasnej Górze w 1983 roku powiedział: "stosunek do daru życia jest wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności". Gorąco zachęcam do podejmowania wszelkich inicjatyw broniących ludzkiego życia, proszę o modlitwę w tej intencji i proszę o poparcie i podpisanie inicjatywy Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Henryk Tomasik
Biskup Radomski


Pielgrzymka Narodowa do Rzymu w Roku Miłosierdzia

W dniach 15-23 października 2016 r. organizowana jest Narodowa Pielgrzymka do Rzymu w Roku Miłosierdzia pod hasłem "Gdzie chrzest, tam nadzieja".


Czas trwania wyjazdu grupy diecezjalnej 9 dni.
W programie: Lanciano, Loreto, San Giovanni Rotundo, Monte Sant Angelo, Rzym (spotkanie pielgrzymów z Polski z papieżem Franciszkiem), Asyż, Wenecja.
Zgłoszenia i szczegółowe informacje pod nr tel. 696-499-520 oraz na stronie internetowej www.pielgrzymki.radom.pl

Ks. Daniel Swend

DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego
w Roku Miłosierdzia w Diecezji Radomskiej

Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech” – napisał Ojciec Święty Franciszek w Liście do Abp R. Fisichella na temat odpustów w Roku Miłosierdzia.

tekst DEKRETU Biskupa Radomskiego - Henryka Tomasika ... tutaj (dokument pdf)

Zaproszenie na rekolekcje - spotkania małżeńskie

Rekolekcje przeznaczone są dla wszystkich małżeństw bez względu na wiek, staż małżeński oraz skalę problemów łączących lub dzielących małżonków.

Uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. Odbywają się w domach rekolekcyjnych. Prowadzone są przez małżeństwa i kapłana.

Rozpoczynają się w piątki o godz. 17:30, a kończą w niedziele ok. godz. 15:00.
Prosimy małżonków o zgłoszenia osobiste
Terminarz na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl
oraz tutaj ... tutaj (dokument pdf)
Audycje dla małżonków i rodziców w Radio Maryja we wtorki o 21:40 !


aktualny program na: lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2016 ... tutaj (dokument pdf)

a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS & XHTML